100. letecká kniha sa dočkala svojho uvedenia do života

14 októbra, 2022

Krst

Už niekoľko rokov fotíme Slovensko z lietadlá a prinášame vám tak jedinečný pohľad na našu krajinu prostredníctvom knižnej edície Slovensko z neba. Táto knižná edícia dosiahla neuveritľný milník, a to vydanie 100. knihy z neba! A ktorá kniha bola stá? Túto česť má naša novinka z východného Slovenska – Sobrance a okolie z neba. Ako je zvykom aj 100. kniha z jedinenčej edície bola uvedená do života. A ako to prebiehalo? To sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

16.september 2022 bol práve deň D keď sme v Sobranciach počas tradičného Sobranského jarmoku slávnostne uviedli do života v poradí už 100. leteckú knihu – Sobrance a okolie z neba. V zastúpení konateľa našej spoločnosti, pilota a leteckého fotografa Milana Paprčku a regionálneho projektového manažéra Ľuboša Vyskoča, ktorý sa podielal na jej vytvorení, sme knihu uviedli do života priamo v Sobranciach. Ako „krstný otec“ knihy prijal pozvanie pán primátor Ing. Pavol Džurina. Symboliku 100 sme ponechali aj pri samotnom slávnostnom akte. Stovkou makiet lietadielok „krstný otec“ slávnostne posypal túto jedinečnú knižnú novinku a zaprial jej veľmi pekným príhovorom. A ako to celé prebiehalo si môžete pozrieť v priloženom videu.