Letecké fotografovanie Slovenska - AEROFOTO

Letecké fotografovanie Slovenska – AEROFOTO

Aerofoto je šikmé fotografovanie terénu, na rozdiel od ortofoto, kde sa fotografuje kolmo. Snímky zo šikmého leteckého fotografovania sa nedajú použiť na tvorbu máp.Letecké fotografie, vyhotovené na zákazku, majú veľmi široké možnosti praktického využitia. Slúžia na získanie veľmi presného prehľadu o aktuálnom stave územia katastra či areálu.

Ďalším spracovaním je z nich možné vytvoriť fotomapy. Samozrejme, zábery sa dajú využiť na prezentáciu a propagáciu v digitálnej aj tlačenej podobe. Môžu byť pôsobivou ozdobou interiéru a zaujímavým spestrením exteriéru úradu, organizácie či firemných priestorov.

Kto využíva letecké fotografie a na čo?

OBCE

Prezentácia obce, webové stránky, podpora cestovného ruchu, fotomapy a ďalšie produkty

MESTÁ

Prezentácia mesta, webové stránky, podpora cestovného ruchu, fotomapy a ďalšie produkty

STREDISKÁ CR

Prezentácia a propagácia strediska cestovného ruchu, webové stránky, fotomapy a ďalšie

ORGANIZÁCIE CR

Podpora a propagácia CR, OOCR, KOCR, webové stránky, fotomapy, infopanely a ďalšie produkty

FIRMY A ŠKOLY

Propagačné účely, webové stránky, dokumentácia, plánovanie a mnohé ďalšie produkty

Ako fotografujeme?

Profesionálnemu leteckému fotografovaniu sa venujeme dlhodobo, využívame špičkovú záznamovú techniku a vlastné, moderné a ekonomické lietadlá so skúsenými posádkami. Lietame veľa a často pre stovky samosprávnych aj firemných klientov na Slovensku aj v Českej republike. Vďaka tomu, že vieme zákazky efektívne zapracovať do letových plánov, dokážeme garantovať kvalitné letecké zábery za veľmi priaznivú cenu.

Kedy si objednať?

Objednávky prijímame počas kampane AEROFOTO pre príslušný rok, od januára do konca marca. Máte však možnosť si službu objednať aj neskôr, ale zahrnutý budete až v nasledujúcom roku.

Ak nechcete byť vynechaný z nasledujúceho leteckého fotografovania Slovenska, objednajte si ho u nás najneskôr do konca marca.Po tomto termíne už lietame a objednávky pre daný rok neprijímame.

Kedy si objednať?

Naše letecké fotografie majú využitie hlavne na propagačné účely (firiem, miest, obcí, kultúrnych pamiatok, prírodných scenérií a pod.), podporu cestovného ruchu, výstavy, pre archiváciu vývoja zástavby obce, pri navrhovaní územných plánov, kontrolu čiernych stavieb, či plánovaní hrobových miest na cintorínoch.

Koľko stojí letecké fotografovanie ?

Fotografovanie každej lokality naceňujeme osobitne podľa vzdialenosti od letiska, náročnosti letových podmienok a množstva fotografii, ktoré budeme požadovať..

Cena leteckého fotografovania sa začína od 590 € bez DPH.

Individuálne fotografovanie Vami vybranej lokality si môžete dať naceniť prostredníctvom formuláru nižšie.

Kontaktný formulár