Letecké fotografovanie Slovenska – AEROFOTO

Aerofoto je šikmé fotografovanie terénu, na rozdiel od ortofoto, kde sa fotografuje kolmo. Snímky zo šikmého leteckého fotografovania sa nedajú použiť na tvorbu máp.

Letecké fotografie, vyhotovené na zákazku, majú veľmi široké možnosti praktického využitia. Slúžia na získanie veľmi presného prehľadu o aktuálnom stave územia katastra či areálu. Ďalším spracovaním je z nich možné vytvoriť fotomapy. Samozrejme, zábery sa dajú využiť na prezentáciu a propagáciu v digitálnej aj tlačenej podobe. Môžu byť pôsobivou ozdobou interiéru a zaujímavým spestrením exteriéru úradu, organizácie či firemných priestorov.

Kto využíva letecké fotografie a na čo?

Obce

Prezentácia obce, webové stránky, podpora cestovného ruchu, fotomapy a ďalšie produkty

Mestá

Prezentácia mesta, webové stránky, podpora cestovného ruchu, fotomapy a ďalšie produkty

Strediská CR

Prezentácia a propagácia strediska cestovného ruchu, webové stránky, fotomapy a ďalšie

Organizácie CR

Podpora a propagácia CR, OOCR, KOCR, webové stránky, fotomapy, infopanely a ďalšie produkty

Firmy a školy

Propagačné účely, webové stránky, dokumentácia, plánovanie a mnohé ďalšie produkty

Ako fotografujeme?

Profesionálnemu leteckému fotografovaniu sa venujeme dlhodobo, využívame špičkovú záznamovú techniku a vlastné, moderné a ekonomické lietadlá so skúsenými posádkami. Lietame veľa a často pre stovky samosprávnych aj firemných klientov na Slovensku aj v Českej republike. Vďaka tomu, že vieme zákazky efektívne zapracovať do letových plánov, dokážeme garantovať kvalitné letecké zábery za veľmi priaznivú cenu.

Kedy si objednať?

Objednávky prijímame počas kampane AEROFOTO pre príslušný rok, od januára do polovice apríla. Máte však možnosť si službu objednať aj neskôr, ale zahrnutý budete až v nasledujúcom roku.

Ak nechcete byť vynechaný z nasledujúceho leteckého fotografovania Slovenska, objednajte si ho u nás najneskôr do 15. 4.

Po tomto termíne už lietame a objednávky pre daný rok neprijímame.

Čo všetko fotíme?

Pri fotení zachytávame každú zastavanú časť katastra obce. Špeciálne sa zameriavame na detaily centra a dominánt obce a vždy vyrobíme aj panorámy, s celkovým pohľadom na obec.

Aké majú aerofoto využitie pre vás?

Naše letecké fotografie majú využitie hlavne na propagačné účely (firiem, miest, obcí, kultúrnych pamiatok, prírodných scenérií a pod.), podporu cestovného ruchu, výstavy, pre archiváciu vývoja zástavby obce, pri navrhovaní územných plánov, kontrolu čiernych stavieb, či plánovaní hrobových miest na cintorínoch.

Spĺňame všetky legislatívne normy pre vykonávanie tejto činnosti, sme držiteľom licencie (číslo licencie: SK/SPO/003) pre letecké fotografovanie na základe povolenia vydaného Dopravným úradom SR.

Máme dlhoročné skúsenosti s lietaním a profesionálnym fotografovaním. Robíme to už vyše 10 rokov. Používame profesionálnu techniku.

Vydali sme už viac ako 40 knižných titulov leteckých fotografií na Slovensku a v Čechách. Pozrite tu alebo na našom e-shope.

Ešte nemáte letecké fotografie vašej obce, mesta, regiónu, alebo strediska?
Neváhajte a objednajte si už teraz budúcoročné fotenie

Využite každoročnú akciu a objednajte si letecké fotenie vašej obce alebo firmy každý rok, najneskôr do polovice apríla.

V prípade záujmu, nezáväznej konzultácie, alebo pre doplnenie ďalších informáciínás prosím kontaktujte na

Mgr. Andrea Simanová

0948 232 979 | simanova@cbs.sk

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54, 974 01
Banská Bystrica
Slovensko

Kontakty

info@cbs.sk
+421 911 176 101

Rezervácie letov

+421 948 454 334
trnka@cbs.sk