Zaujímavosti o Bardejove a jeho a okolí

Zaujímavosti o Bardejove a jeho a okolí

Školský poriadok mestskej školy v Bardejove z roku 1540 je najstarším pedagogickým dokumetom na Slovensku. „Zákony bardejovskej školy“ (Leges scholae Bartphensis) napísal rektor Leonad Stökel. V Bazilike sv. Egídia v Bardejove je spolu jedenásť gotických...
Zaujímavosti o Sabinove a jeho okolí

Zaujímavosti o Sabinove a jeho okolí

V roku 1964 sa v Sabinove nakrúcal film Obchod na korze, ktorý o dva roky vošiel do dejín kinematografie ako prvý československý film ocenený Oscarom. Podľa zápisu v kronike si filmári vybrali Sabinov, lebo „od roku 1945 nebol ešte takmer dotknutý novými stavbami...
Zaujímavosti o Žiline a jej a okolí

Zaujímavosti o Žiline a jej a okolí

Kráľovské privilégium pre Slovákov žijúcich v Žiline je prvým písomným dokumentom o národnom povedomí slovenského obyvateľstva na našom území, a zároveň aj prvým dokladom o takomto prejave národného uvedomenia sa v strednej Európe. Napísané bolo v roku 1381 a kráľ...
Zaujímavosti o Banskej Štiavnici a okolí

Zaujímavosti o Banskej Štiavnici a okolí

Na štiavnických radničných hodinách sú ručičky nasadené opačne než na ostatných hodinách: veľká ukazuje hodiny a malá minúty. Koncom 18. storočia mala Banská Štiavnica 23 tisíc obyvateľov, vďaka čomu bola druhým najväčším mestom na území Slovenska a tretím najväčším v...

Pin It on Pinterest