Zaujímavosti

Zaujímavosti o Vysokých Tatrách

Zaujímavosti o Vysokých Tatrách

Vo Vysokých Tatrách je 35 dolín a 26 vrcholov s výškou viac než 2 500 metrov nad morom. Dná severných dolín vo Vysokých Tatrách sú položené ...
Zaujímavosti o Poprade a jeho okolí

Zaujímavosti o Poprade a jeho okolí

Dnešné mesto Poprad sa skladá z piatich bývalých hornospišských miest (Poprad, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Veľká) a jednej ...
Zaujímavosti o Senci a jeho okolí

Zaujímavosti o Senci a jeho okolí

V rokoch 1773 až 1780 bola v Senci ženská polepšovňa, kde pracovali odsúdené ženy v textilnej manufaktúre. V roku 1763 v Senci zriadila ...
Zaujímavosti o Dolnej Orave

Zaujímavosti o Dolnej Orave

O pôvode vzniku mena Orava sa vedci stále dohadujú. Vyvinulo sa z pôvodného mena Arva, ktoré má buď starogalský alebo germánsky pôvod. Pre ...
Zaujímavosti o Ružomberku a jeho okolí

Zaujímavosti o Ružomberku a jeho okolí

V 14. storočí bol mestský chotár Ružomberka jedným z najväčších na území Slovenska. V prvých dekádach 20. storočia bol Ružomberok počtom ...
Zaujímavosti o Šali a jej okolí

Zaujímavosti o Šali a jej okolí

V stredoveku stáli okolo Šale viaceré dediny kráľovských služobníkov . Napríklad na území dnešného Tešedíkova žili kráľovskí chovatelia bobrov, ...
Zaujímavosti o Topoľčanoch a ich okolí

Zaujímavosti o Topoľčanoch a ich okolí

Dvojramenný kríž je v znaku mesta Topoľčany je odvodený z kráľovského erbu prvých arpádovských panovníkov. Topoľčancom prischla prezývka ...
Zaujímavosti o Svidníku a jeho okolí

Zaujímavosti o Svidníku a jeho okolí

Pôvodný Svidník vznikol dve dediny: Nižný Svidník a Vyšný Svidník. V 15. storočí sa používal názov Vyšný Svidník pre dedinu na pravom brehu a ...
Zaujímavosti o Čadci a jej okolí

Zaujímavosti o Čadci a jej okolí

Názov mesta Čadca zrejme vznikol vtedy, keď noví osadníci vypaľovaním získavali pasienky a ornú pôdu, pri čom sa "čadilo". Túo teóriu podporujú ...
Zaujímavosti o Trenčíne a jeho okolí

Zaujímavosti o Trenčíne a jeho okolí

Poslednou šľachtickou majiteľkou Trenčianskeho hradu bola Ifigénia De Castris D´Harcourt, významná osobnosť, ktorá podporovala výstavbu ...

Pin It on Pinterest