Dunajská Streda a okolie z neba

13 septembra, 2021

Novinky

Mesto, o ktorom je reč, si svoje meno navýsosť zaslúži: Dunajská Streda leží takmer presne v strede medzi dvomi Dunajmi. Keď sa na celý okres pozriete z naozaj veľkej výšky, jeho hranice nakreslia takmer dokonalý obdĺžnik. Dve dlhšie strany tvorí pár riečnych bratov:
Dunaj a Malý Dunaj.

Bola by však večná škoda, keby ste ponad tento krásny kus zeme preleteli privysoko. Pripravili by ste sa o jedinečné výhľady na nevídanú mozaiku života na najväčšom riečnom ostrove Európy. Jeho povrch je ako výstavná tabuľa úrodnosti. A zároveň plátno, na ktorom si dlhé veky dva národy maľujú spoločnú predstavu toho, ako má vyzerať pekná, kultivovaná krajina.

Okolie Dunajskej Stredy vám pri pohľade z lietadla vyčarí na tvári úsmev. Všetko tu hýri farbami a hravými vzormi: obsiate polia, žiariace vodné hladiny aj slnečníky na kúpaliskách. Hŕby priemyselných kontajnerov vyzerajú ako detská skladačka, motoristická trať pripomína dokonalé bludisko a jazdecký areál zase akúsi gigantickú domácu úlohu z geometrie.

Čo priamo z neba neuvidíte, je informácia, že Dunajská Streda sa nachádza na území, ktoré je najväčšou zásobárňou kvalitnej pitnej vody v Strednej Európe a žijú tu mnohé vzácne druhy rastlín aj živočíchov. V knihe Dunajská Streda a okolie z neba sa to však určite dočítate. Rovnako aj to, že obľúbeným turistickým cieľom regiónu sú termálne kúpaliská a technické pamiatky – vodné mlyny.

Ste z tohto regiónu a chcete sa zviditeľniť?

Hľadáme práve vás, predstaviteľov samosprávy mesta, starostov obcí v jeho blízkom okolí, majiteľov firiem, riaditeľov škôl, výrobcov, či zástupcov kultúrnych organizácií. Aj vás, ktorí podnikáte a významne ovplyvňujete život v tomto regióne, staráte sa o ďalší rozvoj jeho slávneho mena, máte teraz možnosť zviditeľniť seba a vašu prácu.

Dávame vám priestor na prezentáciu v knihe, ktorá sa rozvetvenou distribúciou dostane k čitateľom na celom Slovensku, i za jeho hranice. Pomôžte odprezentovať váš región, Dunajská Streda a okolie , v tom najlepšom svetle.

Pokiaľ by vám táto myšlienka mohla zabezpečiť rast cestovného ruchu vo vašom regióne, záujem o vaše služby, alebo potrebujete hodnotný prezentačný/propagačný predmet, poďte do toho!