Kežmarok a okolie z neba

6 júla, 2021

Novinky

Je veľa krás, čo núka svet,

no nášmu mestu páru niet,

tu krásu stráži čas a hory snežné.

Náš hrad aj lesné úbočia,

zrak lákajú po stáročia,

to mesto, vravím vám, fakt nie je bežné…

Verše básne o Kežmarku od Jaroslava Šlebodu sú vari najlepším začiatkom dnešného zoznámenia sa s nezameniteľným kútom severného Slovenska.

Kezmarok a okolie z neba

Príroda ho obdarila čarokrásnym krajinným kontrastom, keď rovinatú zem miest a dedín v údolí rieky Poprad obkolesila horskými horizontmi všade, kam len oko pozrie: Vysoké Tatry, Kežmarská pahorkatina, Levočské vrchy.

Kezmarok a okolie z neba

Podtatranskú kotlinu ľudia objavili a obývali už pred tisíckami rokov. Križujúce sa obchodné trasy sem odpradávna prinášali čulý ruch a bolo preto len otázkou času, kedy sa z tunajších osád vytvorí nové mesto. Stalo sa tak napokon v roku 1269, keď Kežmarok získal mestské výsady. Spolu s výhodnou polohou mu to prinieslo ešte rýchlejší rozvoj a jeho ulice stále silnejšie pulzovali obchodným, spoločenským aj kultúrnym životom.

Kezmarok

Nijako za ním nezaostáva stala miestom stretnutí či mierových rokovaní medzi uhorskými a poľskými li ani sídla v jeho okolí a napríklad neďaleká Spišská Stará Ves sa hneď niekoľkokrát kráľmi.

Sulovske skaly

Pre milovníkov turistiky a túlania sa v slovenskej prírode je mimoriadne zaujímavé, že Kežmarok bol historicky hlavným východiskom spoznávania a bádania vo Vysokých Tatrách. Možno dokonca povedať, že mesto zohrávalo zásadnú úlohu v objavovaní a sprístupňovaní našich veľhôr. Veď prvý známy turistický výlet medzi tatranské štíty podnikla práve kežmarská hradná pani Beata Laska, a to už v druhej polovici 16. storočia. A o dvesto rokov neskôr práve tu vznikol úplne prvý turistický spolok v Uhorsku – známy Uhorský karpatský spolok. Jeho členom dodnes vďačíme za ich významný podiel na založení horskej záchrannej služby i za to, ako prispeli k vzniku modernej cesty, po ktorej vedie dnešná Cesta slobody.

Kezmarok a okolie z neba

Dôležité je však zároveň nezabudnúť, že kežmarský región zďaleka nie sú len cesty k monumentálnej kráse Vysokých Tatier. Do okolia mesta siaha aj územie ďalšej významnej chránenej vzácnosti – Pieninského národného parku. Čarovné horstvo na slovensko-poľskom pomedzí ukrýva nespočítateľné množstvo príťažlivých miest a jedinečností, spomedzi ktorých určite musíme spomenúť najväčší kaňon v strednej Európe, vyhĺbený nespútanými vodami dravého Dunajca.

Kezmarok a okolie

Nazrite na všetku túto záľahu horských aj údolných krás a historických pokladov z dychberúcich výšok. Letecké fotografie dokonale nevšedným spôsobom odhaľujú krajinnú klenotnicu prírodných divov, kultúrnych skvostov i nemiznúcich tradícií, aby vám v plnej nádhere ukázali Kežmarok a jeho okolie z neba.

Kezmarok a okolie

Ste z tohto regiónu a chcete sa zviditeľniť?

Hľadáme práve vás, predstaviteľov samosprávy mesta, starostov obcí v jeho blízkom okolí, majiteľov firiem, riaditeľov škôl, výrobcov, či zástupcov kultúrnych organizácií. Aj vás, ktorí podnikáte a významne ovplyvňujete život v tomto regióne, staráte sa o ďalší rozvoj jeho slávneho mena, máte teraz možnosť zviditeľniť seba a vašu prácu.

Dávame vám priestor na prezentáciu v knihe, ktorá sa rozvetvenou distribúciou dostane k čitateľom na celom Slovensku, i za jeho hranice. Pomôžte odprezentovať váš región, Kežmarok a okolie , v tom najlepšom svetle.

Pokiaľ by vám táto myšlienka mohla zabezpečiť rast cestovného ruchu vo vašom regióne, záujem o vaše služby, alebo potrebujete hodnotný prezentačný/propagačný predmet, poďte do toho!