Kysucké Nové Mesto a okolie z neba

20 septembra, 2021

Novinky

Kysucké Nové Mesto so svojím okolím leží v otvorenej doline rieky Kysuca, ktorá tu plní úlohu prirodzenej hranice medzi Kysuckou vrchovinou na východe a rozľahlým horstvom Javorníkov na západe. Tento kraj zalesnených kopcov a trávnatých údolí nazývame aj Dolné Kysuce.

ruzomberok_a_okolie_z_neba

Práve dnešné Kysucké Nové Mesto bolo šesť storočí oficiálnym centrom tejto časti legendárneho regiónu a je aj historicky najstarším známym sídlom na celých Kysuciach. Vzniklo na dôležitej obchodnej ceste, ktorá spájala juh so severom a viedla údolím rieky zo Žiliny cez Jablunkovský priesmyk do Tešína. V mestečku sa od stredoveku rozmáhali remeselné cechy, najmä súkennícke, čižmárske a drotárske, obyvatelia tu mali právo usporadúvať jarmoky či trhy a rozvíjali čulý obchodný ruch s blízkym Sliezskom aj Poľskom.

ruzomberok_a_okolie_z_neba

Popri tom všetkom však tento kút krajiny, ukrytý v príhraničných horách, žil zároveň akoby trochu bokom od celospoločenského diania, čo mu zase v nemalej miere pomohlo zachovať si pôvodnosť a prirodzenosť. Pastieri a roľníci vytvorili z Dolných Kysúc malebnú a harmonickú mozaiku prírodných a ľudských krás. Horské chrbty a doliny, skláňajúce sa do širokého údolia Kysuce, rozvetvené doliny i podmanivé bradlá, a medzi tým všetkým dediny s kľukatými uličkami, pôvabne rotrúsené na svažitých stráňach a pospájané ladnými linkami ciest a cestičiek.

ruzomberok_a_okolie_z_neba

Tieto malebnosti a pôvaby sa prejavia úplne nevídaným spôsobom, keď sa nad ne vznesiete a uvidíte ich na leteckých fotografiách v knihe Kysucké Nové Mesto a okolie z neba, ktorá sa práve teraz začína pripravovať.

ruzomberok_a_okolie_z_neba

Ste z tohto regiónu a chcete sa zviditeľniť?

Hľadáme práve vás, predstaviteľov samosprávy mesta, starostov obcí v jeho blízkom okolí, majiteľov firiem, riaditeľov škôl, výrobcov, či zástupcov kultúrnych organizácií. Aj vás, ktorí podnikáte a významne ovplyvňujete život v tomto regióne, staráte sa o ďalší rozvoj jeho slávneho mena, máte teraz možnosť zviditeľniť seba a vašu prácu.

ruzomberok_a_okolie_z_neba

Dávame vám priestor na prezentáciu v knihe, ktorá sa rozvetvenou distribúciou dostane k čitateľom na celom Slovensku, i za jeho hranice. Pomôžte odprezentovať váš región, Kysucké Nové Mesto a okolie, v tom najlepšom svetle.

ruzomberok_a_okolie_z_neba

Pokiaľ by vám táto myšlienka mohla zabezpečiť rast cestovného ruchu vo vašom regióne, záujem o vaše služby, alebo potrebujete hodnotný prezentačný/propagačný predmet, poďte do toho!