Lučenec a okolie z neba

1. 02. 2021Novinky

Na sútoku dvoch potokov v srdci rozľahlej južnoslovenskej kotliny stoja stáročiami slávnych dejín dýchajúce ulice Lučenca, známej metropoly historického Novohradu.

Mesto kedysi vzniklo na križovatke dávnych strategických a obchodných ciest. Z výšky je dodnes je zreteľne vidieť, ako sa hlavná os Lučenca tiahne ladným oblúkom z juhu na východ, ako kedysi viedla tisícročia používaná trasa z rovinatej maďarskej zeme smerom východ, ktorá sa tu pretínala s cestou k legendárnym banským mestám na severe. Z hlboko vrastených koreňov minulosti vyrástlo dnešné mesto, prekypujúce čulým ruchom moderného mestského života, ktorý je však stále čarovne premiešaný s hrejivou dôvernosťou, pulzujúcou v malomestských uličkách.

Územie novohradského regiónu sa dá vnímať sťaby akési monumentálne trojrozmerné zhmotnenie bohatej histórie vďaka úžasne zachovanej línii prastarých hradov. Začína sa na sopečných hradbách Šomošky a cez mohutný Fiľakovský hrad a vznešené múry Haličského zámku smeruje k bralám hradu Divín.

Navôkol sa po oboch stranách tejto magickej línie rozprestiera nádherná južnoslovenská krajina, pozoruhodná svojou neuveriteľnou rozmanitosťou. Príroda sa rozhodla darovať týmto končinám výraznú pestrosť a pripravila ich z jedinečnej mozaiky nížin, pahorkatín a vrchov. Z rôznorodosti zeme sa potom rodila neopakovateľnosť ľudského sveta.

Tá je živo zachovaná v pestrosti rázov súčasných novohradských miest, obcí a dediniek. Až prekvapujúco zreteľne sa to dá vidieť, keď letíte ponad ne, o čom sa aj vy už čoskoro budete môcť presvedčiť cez jedinečné zábery na stránkach pripravovanej knihy leteckých fotografií Lučenec a okolie z neba. Mestské dominanty Lučenca, hradné srdce Fiľakova, pokojne plynúci život na vidieckych nížinách aj drsná krása lazov na pahorkoch a neskrotnosťou prastarých vulkánov rozvlnený južný horizont. To je Lučenec a jeho okolie z neba.

Ste z tohto regiónu a chcete sa zviditeľniť?

Hľadáme práve vás, predstaviteľov samosprávy mesta, starostov obcí v jeho blízkom okolí, majiteľov firiem, riaditeľov škôl, výrobcov, či zástupcov kultúrnych organizácií. Aj vás, ktorí podnikáte a významne ovplyvňujete život v tomto regióne, staráte sa o ďalší rozvoj jeho slávneho mena, máte teraz možnosť zviditeľniť seba a vašu prácu.

Dávame vám priestor na prezentáciu v knihe, ktorá sa rozvetvenou distribúciou dostane k čitateľom na celom Slovensku, i za jeho hranice. Pomôžte odprezentovať váš región, Lučenec a okolie , v tom najlepšom svetle.

Pokiaľ by vám táto myšlienka mohla zabezpečiť rast cestovného ruchu vo vašom regióne, záujem o vaše služby, alebo potrebujete hodnotný prezentačný/propagačný predmet, poďte do toho!

Ako je možné vstúpiť do projektu?
Kontaktujte našu regionálnu projektovú manažérku Ing. Miroslava Osvaldová, tel.: 0905 713 885 alebo e-mail: .Objasní Vám všetky potrebné informácie, ukáže Vám obdobné publikácie, aby ste si vedeli predstaviť, ako bude Vaša prezentácia v knihe vyzerať. Dajte nám o sebe vedieť a my sa už postaráme, aby ste s Vašou prezntáciou boli čo najspokojnejší. Každá práca je dôležitá, no treba ju zviditeľniť.

Ponúkame jedinečný pohľad na krajinu. Pridajte sa k nám!

Pin It on Pinterest

Share This