Články, novinky a aktuality

Zaujímavosti o Spišskej Novej Vsi a jej okolí

22 februára, 2021

Severovýchodnému kútu zvlnenej hornádskej kotliny dominujú travertínové bralá a na jednom z nich ruiny Spišského hradu, ktorý dal meno celému regiónu. Historické cesty i dnešní turisti sa schádzajú v meste Levoča, ktorú preslávilo najmä neskorogotické rezbárske dielo majstra Pavla. Na juhu sa rozkladá pohorie Slovenský raj s neuveriteľnými roklinami a tiesňavami, ako aj dolná časť […]

Spissky hrad

Zaujímavosti o Spišskom hrade

17 februára, 2021

Hrad stojí na travertínovej kope s nadmorskou výškou 634 metrov, dvesto metrov nad okolitým terénom. Už samotné kolmé, dvadsať- až štyridsať metrové steny tejto kopy vytvárali z hradného vrchu neprístupné a nedobytné miesto. Rozloha Spišského hradu je presne 41 426 m², teda viac ako štyri hektáre, vďaka čomu je najväčším hradom v strednej Európe. Napriek […]

Nitra a okolie už má svoju knihu „z neba“

17 februára, 2021

Edícia Slovensko z neba sa rozrástla o ďalší zaujímavý knižný titul. Najnovší prírastok Nitra a okolie z neba z unikátnej edície kníh leteckých fotografií vám ponúka toto starobylé mesto spod Zobora a jeho okolie jedinečným pohľadom „z neba“. Pod odvekým dohľadom majestátneho Zobora leží kraj, ktorému život darovala rieka Nitra.  Ako jeden z najdlhšie osídlených […]

Zaujímavosti o regióne Novohrad

3 februára, 2021

Kamenný vodopád z pravidelných päť- a šesťbokých čadičových stĺpov na svahu hradného vrchu Šomoška odhalili práve pri budovaní stredovekého hradu v 14. storočí a materiál z neho použili aj na samotnú stavbu. Vek tohto geologického úkazu sa odhaduje na 4 milióny rokov. Vznikol v období činných sopiek na území Slovenska, ktorých magma sa po dotyku […]

Zaujímavosti o Lučenci

3 februára, 2021

Pôvodná osada, predchodca Lučenca, sa údajne nachádzala v lokalite „Eb-hát“ medzi Vidinou a Opatovou. Za vznikom synagógy v Lučenci stojí vynikajúci architekt Leopold Baumhorn, ktorý v bývalom Uhorsku postavil, stavebne upravil alebo zrekonštruoval 22 synagóg. Lučenská synagóga bola jeho posledným veľkolepým dielom. Jej kupola je vysoká 35,4 metra. Historickú Bitku pri Lučenci z roku 1451 […]

Zaujímavosti o Vysokých Tatrách

12 januára, 2021

Vo Vysokých Tatrách je 35 dolín a 26 vrcholov s výškou viac než 2 500 metrov nad morom. Dná severných dolín vo Vysokých Tatrách sú položené nižšie než na južnej strane pohoria. Pradávne ľadovce boli na severe mohutnejšie a doliny tam eróziou viac vyhĺbili. Mesto Vysoké Tatry sa celé rozkladá na území Tatranského národného parku. […]

Zaujímavosti o Poprade a jeho okolí

12 januára, 2021

Dnešné mesto Poprad sa skladá z piatich bývalých hornospišských miest (Poprad, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Veľká) a jednej bývalej osady (Kvetnica). Meno Poprad patrilo najskôr rieke. Podľa nej neskôr nazvali osadu, ktorá sa stala základom súčasného mesta. V stredoveku sa do podtatranského regiónu prisťahovalo množstvo nemeckých kolonistov, ktorí postupne svojím počtom prevýšili pôvodné […]

Zaujímavosti o Senci a jeho okolí

11 januára, 2021

V rokoch 1773 až 1780 bola v Senci ženská polepšovňa, kde pracovali odsúdené ženy v textilnej manufaktúre. V roku 1763 v Senci zriadila panovníčka Mária Terézia prvú školu vysokoškolského typu s hospodárskym a ekonomickýcm zameraním v Uhorsku. Budova tejto Collegium Oeconomicum sa nachádzala na mieste dnešnej Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na námestí Alberta […]

Zaujímavosti o Dolnej Orave

11 januára, 2021

O pôvode vzniku mena Orava sa vedci stále dohadujú. Vyvinulo sa z pôvodného mena Arva, ktoré má buď starogalský alebo germánsky pôvod. Pre starogalské (čiže keltské) kmene toto slovo znamenalo bystrý tok, bystrú vodu. Germáni ním zase nazývali stromy limba, ktorých tu vtedy mohlo byť hojne. Tak či tak, Arvou a potom Oravou sa najprv […]

Zaujímavosti o Dolnom Kubíne a jeho okolí

11 januára, 2021

Jednými z dávnych ľudských obydlí na mieste dnešného Dolného Kubína boli štyri rady chát, medzi ktorými sa tiahli priechody, akési prvotné ulice. Vtedajší obyvatelia tohto rodiaceho sa sídla boli chovateľmi dobytka a pestovali proso, hrach či bôb. Dňa 14. mája 1632 gróf Gašpar Illesházy povýšil Dolnokubínčanov na mesťanov. Udelil im právo každú nedeľu konať týždenné […]

Zaujímavosti o Ružomberku a jeho okolí

11 januára, 2021

V 14. storočí bol mestský chotár Ružomberka jedným z najväčších na území Slovenska. V prvých dekádach 20. storočia bol Ružomberok počtom obyvateľov najväčším slovenským mestom. V Ružomberku sa odohralo prvé slovenské ochotnícke divadelné predstavenie a pôsobilo tu najstaršie slovenské kino Apollo. Je pomerne známe, že Juraja Jánošíka chytili v roku 1713 vo Valaskej Dubovej. Menej […]

Zaujímavosti o Šali a jej okolí

20 októbra, 2020

V stredoveku stáli okolo Šale viaceré dediny kráľovských služobníkov . Napríklad na území dnešného Tešedíkova žili kráľovskí chovatelia bobrov, na území Trnovca nad Váhom zase kráľovskí nosiči rybárskych sietí a lámači ľadu. Šaľa sa oficiálne stala mestom v roku 1536, keď jej kráľ Ferdinand I. udelil výsady, vrátane práva na týždenné trhy a usporiadanie dvoch […]