Sobrance a okolie z neba

18 augusta, 2021

Novinky

Urodzený vlastník Tibavského panstva menom Ján syn Jakuba z Michaloviec dostal jedného dňa od kráľa Žigmunda právo usporadúvať trhy. Jeden bol výročný, konajúci sa na sviatok Navštívenia Panny Márie. Druhý býval týždenný, na ktorom sa trhovníci stretávali každú stredu. Lenže samotná Tibava so svojím hradom ležala mimo hlavnej cesty, čo viedla medzi významnými zemepanskými mestami. Majitelia panstva sa preto rozhodli vybudovať ako trhovú jednu z tých osád, ktoré ležali priamo pri krajinskej ceste. Vyvolenou sa stala osada Sobrance.

Bytca

Z tibavskej hradnej pevnosti do súčasných dní prestáli už iba neveľké zvyšky kamenných hradieb (vďaka ktorým je však bývalé panské sídlo najvýchodnejšou zrúcaninou hradu na Slovensku). Avšak osada, ktorej hradní páni dopriali svoje trhovnícke výsady, vrchovato naplnila ich predstavy rozvíja sa dodnes. Sobrance sa stali mestom, dôležitým bodom na ceste na Ukrajinu a stredobodom celého regiónu.

Bytca

Ten je od severu chránený lesnatými Vihorlatskými vrchmi, na juhu zase jeho úrodné roviny vybiehajú do rozľahlej Východoslovenskej nížiny. Zemské sily ho vyzdvihli iba máličko, takže príroda ho mohla celé veky vytrvalo zanášať živnými usadeninami. Slnko mu zase doprialo plné priehrštia hrejivej žiary. Vďaka týmto prajným podmienkam bola tunajšia krajina priam predurčená na poľnohospodárstvo, čo ľudia naplno využívali už od najstarších generácií. Pokryli ho širokými lánmi polí, vypestovali bohaté ovocné sady a vysadili viničné rady, ktorých plody ho právom zaraďujú medzi vychýrené vinárske oblasti.

Bytca

Pokojom a dávnymi pestovateľskými tradíciami dýchajúci okres na východnom okraji republiky však nie je iba prekrásne zúrodnenou krajinou. Zostal aj očarujúcim kúskom neskrotenej prírody so sieťou chránených území, z ktorých napríklad národná rezervácia Senianske rybníky je jednou z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe.

Sulovske skaly

Ako asi všetky tie nepreberné počty bocianov, žeriavov, kačíc a ďalšie vtáctvo vidí svoje domovské či sťahovavé hniezda v tomto krásnom kúsku východného pohraničia? Ako vidia naše ľudské sídla? A čo všetky tie maľované vzory poľných lánov, ktoré sa zdajú byť také čarovné už pri pohľade zo zeme – aké sú z výšky? Na tieto otázky si už čoskoro budeme môcť odpovedať aj bez toho, aby sme sa sami vzniesli do vzduchu. Na svet sa totiž chystá prísť nová kniha leteckých fotografií Sobrance a okolie z neba.

Ste z tohto regiónu a chcete sa zviditeľniť?

Hľadáme práve vás, predstaviteľov samosprávy mesta, starostov obcí v jeho blízkom okolí, majiteľov firiem, riaditeľov škôl, výrobcov, či zástupcov kultúrnych organizácií. Aj vás, ktorí podnikáte a významne ovplyvňujete život v tomto regióne, staráte sa o ďalší rozvoj jeho slávneho mena, máte teraz možnosť zviditeľniť seba a vašu prácu.

Dávame vám priestor na prezentáciu v knihe, ktorá sa rozvetvenou distribúciou dostane k čitateľom na celom Slovensku, i za jeho hranice. Pomôžte odprezentovať váš región, Sobrance a okolie , v tom najlepšom svetle.

Pokiaľ by vám táto myšlienka mohla zabezpečiť rast cestovného ruchu vo vašom regióne, záujem o vaše služby, alebo potrebujete hodnotný prezentačný/propagačný predmet, poďte do toho!