Uvedenie knihy Svidník a okolie z neba do života

9. 07. 2021Krst, Novinky

V minulosti sme slávnostne do života uvádzali každú vydanú publikáciu z našej dielne. Či už na rôznych podujatiach, či výnimočných mítingoch alebo na špecifických turistických miestach. Obdobie, ktoré sme prežívali celý minulý rok nám nedovolilo organizovať či zúčastniť sa podujatí s väčším počtom hostí. Preto sme hľadali alternatívne spôsoby, akým by sme mohli tieto slávnostné akty naďalej vykonávať.

V online priestore sme za pomoci pána primátora mesta Ing. J. Ragana slávnostne uviedli do života leteckú knihu Vranov nad Topľou a okolie z neba. Prianím povzbudivých slov ju polial vodou z rieky Topľa. 

Skutočne netradičným spôsobom sme uviedli do života rovno tri letecké fotopublikácie východného Slovenska. Preletom ponad mestá Bardejov, Sabinov a Prešov letecká posádka priamo v kokpite lietadla vykonala slávnostný akt, ktorý počas letu aj dokumentovala. Knihy uviedli do života tam, kde sa tvorili. Bardejov a okolie z neba uvítal do života krstný otec a autor Ing. Ľuboš Vyskoč pokropením vodou priamo z Bardejovských kúpeľov. Prešov a okolie z neba posypal pilot a krstný otec knihy, Milan Paprčka, symbolicky soľou nad Solivarom v Prešove. Zavŕšili to naozaj unikátnym uvedením do života knihy Sabinov a okolie z neba. Preletom ponad letisko v Ražňanoch polial Milan Paprčka a Matúš Krajňák túto knihu leteckým olejom. 

Počas postupného uvoľňovania opatrení sa v komornej atmosfére odohralo slávnostné uvedenie do života personalizovanej knihy Čarovná Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves. Po odspievaní sólistky Slovenského národného divadla spoločne uviedli do života túto čarovnú knihu spoluautorka knihy Ing. Adriana Drugová a krstný otec knihy, starosta Dárius Krajčír posypaním pieskom symbolizujúcim prírodnú dominantu Sandberg.

V začínajúcom letnom období máme konečne možnosť zúčastňovať sa kultúrnych podujatí, rozličných akcií s neobmedzeným počtom návštevníkov. Takéhoto kultúrneho podujatia sme sa zúčastnili začiatkom júla. Počas koncertu Katky Koščovej v záhrade SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sme slávnostne uviedli do života leteckú knihu Svidník a okolie z neba. Po úvodných slovách spoluautora knihy Ing. Ľuboša Vyskoča posypala publikáciu lupeňmi kvetov pani primátorka mesta Svidník, Mgr. Marcela Ivančová. Po veľmi dlhej dobe to bolo uvedenie knihy do života v prítomnosti divákov. 

Pin It on Pinterest

Share This