Zalietajte si ponad Západné Tatry – Roháče

9. 12. 2021Novinky

Západné Tatry sú geomorfologický podcelok Tatier. Zaberajú západnú časť pohoria, od Východných Tatier oddelenú líniou Kôprovej doliny, odtiaľ cez Zadnú Tichú do Ľaliového sedla. Na severozápade susedí Zuberská brázda (podcelok Podtatranskej brázdy), na západe Prosečné (podcelok Chočských vrchov) a na juhu Liptovská kotlina a Tatranské podhorie (podcelky Podtatranskej kotliny). Východným smerom pokračujú Tatry podcelkom Východné Tatry a severným smerom slovenskú časť vymedzuje štátna hranica s Poľskom Západné Tatry sa členia na 6 geomorfologických častí: Osobitá (severozápad), Sivý vrch (západ), Liptovské Tatry (centrálna časť a juh), Roháče (centrálna časť), Červené vrchy (severovýchod) a Liptovské kopy. 

Turisticky najkrajšia a najpríťažlivejšia časť Západných Tatier sú Roháče na západnom okraji pohoria. Charakteristickými vrchmi podľa ktorých sú nazvané sú Ostrý Roháč (2084 m) a Plačlivé (2126 m) so svojimi divoko rozorvanými štítmi. Najkratší prístup je Roháčskou dolinou zo Zverovky. Najznámejšími turistickými strediskami Západných Tatier sú Podbanské, Pribylina, Račkova dolina, Žiarska dolina, Zverovka a Oravice.

A my vám prinášame vskutku jedinečný pohľad na túto turisticky obľúbenú destináciu, a to v podobe 360° videomapy, ktorá zachytáva tento nádherný kút zeme pohľadom z „neba“.

Objavte, navštívte a zažite Západné Tatry – Roháče z vtáčej perspektívy a získajte tak iný pohľad na známe, či menej známe lokality v okolí Zuberca, Pribyliny a zo Západných Tatier. Pomocou myši alebo pohybom smartfónu sa môžete pozrieť do všetkých smerov a užiť si výhľady tak, ako by ste si ich užívali priamo na palube lietadla. Prajeme vám príjemný a bezpečný let.

Pin It on Pinterest

Share This