Zaujímavosti o Ilave a okolí

6 novembra, 2019

Zaujímavosti

Ilava vznikla na dôležitom mieste: bol tu široko-ďaleko jediný brod cez rieku Váh

Vo Vršatských bralách objavili skamenené morské koraly z čias, keď toto územie bolo pod hladinou jurského a kriedového mora.

Ilavský hrad kúpil v roku 1855 rakúsko-uhorský štát od grófa Gustáva Kӧnigsegga za osemdesiat tisíc zlatých, aby zriadil väznicu, ktorá je tu dodnes.

Dedina Krivoklát je známa ako nálezisko veľkej bronzovej spony z mladšej doby bronzovej. Unikátny objav sa podaril 29. apríla 1940 žiakovi ľudovej školy, ktorý pásol ovce.

V Dubnici nad Váhom vykopali pri stavbe továrne Škodových závodov v roku 1928 kostru mamuta.

Vo farskej záhrade v obci Pruské rastú tri vázcne tisy, ktorých vek sa odhaduje na sedemsto rokov.

Nová Dubnica vznikla ako sídlisko pre robotníkov pracujúcich v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom.

Obyvatelia Bolešova sa naučili ovocinárstvu od benediktínskych mníchov v 14. storočí.

Letisko Slávnica je v poradí už tretím letiskom dubnického aeroklubu: prvé bolo svahové pod Ostrým vrchom a fungovalo tri roky. Druhé zrušila výstavba zbrojovky už po dvoch rokoch. Súčasné, tretie, otvorili leteckým dňom v júni 1963.

Bohunice boli v minulosti potočná dedina: vedľa potoka sa nachádzali močidlá – nádrže na močenie konopných stonkov na výrobu plátna.

Priehlbinu na kaplnku nevytvorila v skale Červenokamenského bradla príroda, ale ľudia: v roku 1931 výbušninami a tesaním do kameňa.

Obec Kameničany dokázateľne existuje približne osemsto rokov a polovicu toho času v jej centre rastie majestátna lipa – má vyše štyristo rokov.

Okres Ilava sa v roku 1910 rozkladal iba na ľavom brehu Váhu, keďže v tej dobe ešte neboli cez Váh vybudované mosty a rieka bola hranicou medzi ilavským a púchovským okresom.