Zaujímavosti o Košiciach a ich okolí

24 októbra, 2019

Zaujímavosti

V našom predchádzajúcom článku o košickom okolí sme spomínali, že erb Košíc je najstaršie doloženým mestským erbom v Európe. Prvenstvo a výnimočnosť spočíva v tom, že kráľ k nemu vydal erbovú listinu zvanú armáles a tá je prvým takýmto dokladom udeleným pre    „právnickú osobu“ v Európe – a teda na svete vôbec. Dovtedy sa udeľovali znaky iba ľuďom – šľachticom.

Historické centrum Košíc je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku a je v nej aj najviac evidovaných pamiatkovo chránených objektov: 501. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1983.

https://youtube.com/watch?v=qGNgttPK2Ao%3Ffeature%3Doembed

Čanianske jazerá začali vznikať v roku 1854, keď sa v tejto oblasti otvorili povrchové bane na štrk a zeminu pre výstavbu železnice z Košíc do Miškolca.

V premonštrátskom kláštore v Jasove sa nachádza jedna z najvzácnejších knižníc na Slovensku s
približne osemdesiattisíc zväzkami kníh.

Počas Tököliho povstania sa Slanského hradu zmocnili kurucké oddiely. Lenže keď sa k hradu priblížili cisárske vojská, kuruci hrad podpálili a utiekli. Cisár Leopold potom prikázal jednému zo svojich generálov hrad úplne zničiť.

Okolo Perínskych rybníkov pri obci Perín-Chym napočítali až 170 druhov vtákov, ktoré využívajú rybníky a ich hrádze na hniezdenie, zimovanie, alebo zastávku počas migrácie.

Vodné dielo Bukovec sa skladá z dvoch priehrad. Menšiu, dolnú vybudovali ako havarijnú zásobáreň úžitkovej vody pre vtedajšie VSŽ Košice a využívajú ju aj rybári či rekreanti. Hlavná časť diela je však veľká horná nádrž (na foto), ktorá je zásobárňou pitnej vody pre Košice. Sem ma verejnosť vstup zakázaný.