Zaujímavosti o Košiciach a ich okolí

24. 10. 2019Zaujímavosti

V našom predchádzajúcom článku o košickom okolí sme spomínali, že erb Košíc je najstaršie doloženým mestským erbom v Európe. Prvenstvo a výnimočnosť spočíva v tom, že kráľ k nemu vydal erbovú listinu zvanú armáles a tá je prvým takýmto dokladom udeleným pre    „právnickú osobu“ v Európe – a teda na svete vôbec. Dovtedy sa udeľovali znaky iba ľuďom – šľachticom.

Historické centrum Košíc je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku a je v nej aj najviac evidovaných pamiatkovo chránených objektov: 501. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1983.

Čanianske jazerá začali vznikať v roku 1854, keď sa v tejto oblasti otvorili povrchové bane na štrk a zeminu pre výstavbu železnice z Košíc do Miškolca.

V premonštrátskom kláštore v Jasove sa nachádza jedna z najvzácnejších knižníc na Slovensku s
približne osemdesiattisíc zväzkami kníh.

Počas Tököliho povstania sa Slanského hradu zmocnili kurucké oddiely. Lenže keď sa k hradu priblížili cisárske vojská, kuruci hrad podpálili a utiekli. Cisár Leopold potom prikázal jednému zo svojich generálov hrad úplne zničiť.

Okolo Perínskych rybníkov pri obci Perín-Chym napočítali až 170 druhov vtákov, ktoré využívajú rybníky a ich hrádze na hniezdenie, zimovanie, alebo zastávku počas migrácie.

Vodné dielo Bukovec sa skladá z dvoch priehrad. Menšiu, dolnú vybudovali ako havarijnú zásobáreň úžitkovej vody pre vtedajšie VSŽ Košice a využívajú ju aj rybári či rekreanti. Hlavná časť diela je však veľká horná nádrž (na foto), ktorá je zásobárňou pitnej vody pre Košice. Sem ma verejnosť vstup zakázaný.

Pin It on Pinterest

Share This