Zaujímavosti o Lučenci

3 februára, 2021

Zaujímavosti

Pôvodná osada, predchodca Lučenca, sa údajne nachádzala v lokalite „Eb-hát“ medzi Vidinou a Opatovou.

Za vznikom synagógy v Lučenci stojí vynikajúci architekt Leopold Baumhorn, ktorý v bývalom Uhorsku postavil, stavebne upravil alebo zrekonštruoval 22 synagóg. Lučenská synagóga bola jeho posledným veľkolepým dielom. Jej kupola je vysoká 35,4 metra.

Historickú Bitku pri Lučenci z roku 1451 opísal Alois Jirásek v samostatnej časti trilógie Bratstvo, pričom miesta bojov v roku 1896 osobne navštívil.

V roku 1619 sa v Lučenci na jednu noc ocitla uhorská kráľovská koruna. Organizátor protihabsburského povstania Gábor Bethlen po obsadení Bratislavy ukoristil Svätoštefánsku korunu a dal ju preniesť do hradu Nagy-Ecsed, pričom výprava sa cestou na noc zastavila aj v Lučenci. Korunu strážili v pivnici jedného z domov na začiatku dnešnej Fiľakovskej cesty.

Najvyššieho veku z obyvateľov Lučenca sa dožil Balázs Bocsó, ktorý zomrel v roku 1779 ako 115-ročný.

Prvá detská opatrovňa, čiže materská škola, bola v Lučenci zriadená roku 1844. Prvé stále kino v meste otvorili v roku 1910.

V roku 1851 objavili v katolíckom kostole po otvorení krypty tzv. lučenský poklad. Obsahoval zlaté a strieborné šperky, perly, rubíny a mince z obdobia vlády kráľa Mateja, Ladislava a Ľudovíta II. Nález je uložený je v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti.

Najvyššou budovou v meste je 64-metrová veža kalvínskeho kostola. Na jej vrchole veže sa nachádza kohút z dreva a kovu, ktorý má pozlátený hrebeň a otáča sa v smere vetra.

V Lučenci je pochovaná Karolína Štúrová, sestra Ľudovíta Štúra.

Vo februári 1929 bola v Lučenci údajne taká zima, že zamrznutí vtáci padali na zem ako kamene.

Od roku 1890 do roku 1894 pôsobil v Lučenci ako vojenský kapelník 25. pešieho pluku slávny hudobný skladateľ Ferencz Lehár. Pri odchode z mesta mu miestne dámy venovali pozlátenú dirigentskú paličku.

V roku 1911 sa majiteľmi prvých automobilov v Lučenci stali A. Lőwy a Gy. Rakottyay.

V medzivojnovom období sa na Masarykovej ulici nachádzalo až 7 benzínových čerpacích staníc.

Lučenec 31. decembra 1922 oficiálne stratil štatút mesta a bol pretvorený na veľkú obec s právom používať označenie mesto. Za mesto bol opäť vyhlásený až 24.novembra 1990.

Pre región Lučenca sa pripravuje nový projekt Lučenec a okolie z neba. Viac informácií o projekte sa dozviete tu.