Zaujímavosti o Považskej Bystrici a jej okolí

28 septembra, 2020

Zaujímavosti

Považská Bystrica sa vyvinula z trhoviska, slúžiacemu potrebám hradu Bystrica. Riečka Domanižnka sa kedysi volala Bystrička a podľa nej pomenovali aj mesto, keď vzniklo. Prvý oficiálne zaznamenaný názov podľa listiny z roku 1209 bol Byzturche.

Považská Bystrica bola jediným mestom na Slovensku, kde sa už v stredoveku ako jazyk cechových štatútov používala výlučne slovenčina.

Považský hrad, kedysi nazývaný Bystrický, patril medzi dôležité hrady na Považia a za najväčšieho rozkvetu v ňom bývalo asi štyristo ľudí.

Považská Bystrica a okolie z neba

Uhorský kráľ Matej Korvín daroval v roku 1458 zámok, mesto a šestnásť okolitých obcí Ladislavovi Podmanickému. Z obdobia panovania rodu Podmanických pochádza dokument Articuli Podmanickyani o vzťahoch medzi zemepánmi a poddanými, ktorého zvláštnosťou je, že už v roku 1506 bol vydaný aj v slovenčine.

Šľachtická rodina Balassovcov sa svojho času tešila priazni habsburského dvora a preto do ich kaštieľa v považskobystrickom Orlovom často prichádzala na návštevu cisárovná Mária Terézia.

Najvyšší bod považskobystrického okresu je vrch Strážov v nadmorskej výške 1213 metrov. Najnižšie, vo výške 280 metrov nad morom, leží hladina vodnej nádrže Nosice, volanej aj Priehrada mládeže.

Považská Bystrica a okolie z neba

Kaňon Manínska tiesňava vznikol zarezaním sa Manínskeho potoka, ktorý rozdelil Manínske bradlo na dve časti – Veľký a Malý Manín. Ten istý potok vytvoril rovnakým spôsobom aj Kostoleckú tiesňavu, oddeliac Kavčiu skalu od vrchu Drieňovka.

Vstup do Dolnej Marikovej vytvára skalná brána. Na mohutnom červenom brale sa v časoch raného stredoveku nachádzali opevnenia, tzv. hatnianske hrádky, ktoré dali vystavať Hatňanskí – významný šľachtický rod domáceho pôvodu. Meno mali podľa dediny Hatné, ktorá bola ich pôvodným majetkom.

Prvý telefón v obci Hatné zaviedli na jeseň 1924 do miestnej pošty. Od 5. decembra toho roku bol k dispozícii aj verejnosti.

Považská Bystrica a okolie z neba

V obci Brvnište sa našiel bronzový poklad z mladšej doby kamennej, obsahujúci sekery s tuľajkou, kosáky, časti kopijí, kladivko, časti náramkov a kus bronzu.

Pri obci Udiča sa nad vodnou nádržou Nosice nachádza prírodná rezervácia Klapy, tvorená skalnatým vrchom s bohatým výskytom ponikleca slovenského. Podľa historikov je názov Klapy starý najmenej dvetisíc rokov.

Považská Bystrica a okolie z neba

Zemepis Trenčianskej stolice z roku 1889 píše o obci Pružina toto: „Od Ilavy na pôl tretej alebo tri hodiny cesty leží Pružina, ľudnatá obec otočená vrchami, leží pomerne vysoko, preto má podnebie drsné. Chotár má malý a i ten je neúrodný; obyvatelia nútení sú podomové kupectvo prevádzať s riadom porcelánovým, skleneným, košíkami a hračkami, lebo inak by nevyžili. Pružinské vápno je v dobrej povesti. V chotári zdejšom je kvapeľcová jaskyňa, Dúpna menovaná. Ďalšou pamätnosťou obce je starobylý kaštieľ, v ktorom sa veľkého mena minister, Gabriel Baross narodil. Obec doplňuje šesť obydlených kopaníc či lazov.

Považská Bystrica a okolie z neba

Pre región Považskej Bystrice a jej okolia sa pripravuje nový projekt Považská Bystrica a okolie z neba. Viac informácií o projekte sa dozviete tu.