Celosvetová novinka 360° videomapa Stredné Slovensko z neba

11 mája, 2021

Novinky

S radosťou vám predstavujeme prvý turistický región na svete, ktorý má spracovanú 360° videomapu. A aký iný región by to mal byť, ako naše Stredné Slovensko, odkiaľ lietame do šíreho sveta?

A čím je táto mapa špeciálna?

Videomapa zobrazuje región Stredné Slovensko úplne novým spôsobom – vo virtuálnej realite. Najprv sme s 360° kamerou pripevnenou na bruchu lietadla obleteli  celý región, a následne sme do videa zapracovali  popisky jednotlivých obcí, riek, pohorí a ďalších zaujímavostí. K tomu sme ešte pridali hovorený komentár, ktorý informuje  zaujímavostiach o regióne.

Vychutnajte si vyhliadkový let, ktorý vás zavedie z Dobrej Nivy cez Pustý hrad, Zvolen, Sliač, Kremnicu, Skalku, Banskú Bystricu, Španiu Dolinu, Krížnu, na Donovaly a potom cez Kalište, Slovenskú Ľupču, Poniky, Čerín, Vígľaš späť na Dobrú Nivu.

Nezabudnite sa obzerať vôkol seba. Okolitú krajinu a zaujímavosti sme pre vás popísali filmovou animáciou. Prajeme vám krásny letecký zážitok.