Zaujímavosti o Žiline a jej a okolí

2 marca, 2020

Zaujímavosti

Kráľovské privilégium pre Slovákov žijúcich v Žiline je prvým písomným dokumentom o národnom povedomí slovenského obyvateľstva na našom území, a zároveň aj prvým dokladom o takomto prejave národného uvedomenia sa v strednej Európe. Napísané bolo v roku 1381 a kráľ Ľudovít I. Veľký ním potvrdil Slovákom rovnaké zastúpenie v dvanásťčlennej mestskej rade, aké mali predstavitelia nemeckej národnosti.

Pred Vianocami roku 1713 v kaštieli v Tepličke nad Váhom odsúdili na smrť Jána Jánošíka za pomoc bratovi Jurajovi počas jeho zbojníčenia.

Štvorcové Mariánske námestie, tzv. žilinský rínok, je jedným zo symbolov Žiliny. Vzniklo už pred rokom 1300 a lemujú ho typické domy, ktoré majú poschodie vysunuté na arkádach, takže pod nimi vznikli priestory podlubia, ľudovo nazývané laubne. Tie pôvodne nestáli v jednom rade, ale „uskakovali“. K vyrovnaniu priečelí domov na rínku došlo až pri výstavbe zrejme po veľkom požiari mesta v roku 1521.

Vodné dielo Žilina je najnovšou zo všetkých 22 priehrad a elekrární Vážskej kaskády.

Domašínsky meander je najväčší prírodný výtvor v Malej Fatre a forma riečneho reliéfu, ktorá je ojedinelá v celých Západných Karpatoch. Vznikol postupným zarezávaním rieky Váh do dvíhajúceho sa pohoria koncom treťohôr a začiatkom štvrtohôr. Zárove sa tým vytvorila Strečnianska tiesňava a rozdelenie Malej Fatry na Lúčanskú a Krivánsku časť.

Vody Kysuce i Rajčanky v časoch vysokých prietokov prinášajú do Hričovskej priehrady veľké množstvo pôdy a kameňov, ktoré ju zanášajú. Odhaduje sa, že v súčasnosti sú zanesené až dve tretiny jej celkového objemu, čo značne znižuje jej akumnulačné možnosti.

Vrch Veľký Rozsutec v Malej Fatre sa stal symbolom celého pohoria a nachádza sa aj v logu Národného parku Malá Fatra. Legenda hovorí, že v okolí vrcholu sa nachádza ukrytý Jánošíkov poklad.

Podnetom k jeho rozšíreniu drotárstva, ktoré sa stalo známym zamestnaním mužov z dedín okolo Žiliny, bol vznik výroby drôtu v blízkom Sliezsku. Drotári mali v čase rozkvetu svojho remesla dielne vo viacerých krajinách Európy a Ameriky.

Doplnkovým zamestnaním Čičmancov bolo sklenárstvo, papučiarstvo a podomové obchodníctvo.

Prvá továreň v Žiline bola Uhorská továreň na vlnené látky, vojenské súkno a pokrovce, ktorú otvorili v roku 1891. Už v 17. storočí bolo v Žiline viac ako 120 súkenníckych dielní a ročne sa tu vyrábalo takmer 50 tisíc metrov súkna.

Prvý vlak prišiel do Žiliny 20. decembra 1870.

Pre región Žiliny vznikla nová kniha Žilina a okolie z neba, ktorú nájdete tu.