Zaujímavosti o Svidníku a jeho okolí

1 októbra, 2020

Zaujímavosti

Pôvodný Svidník vznikol dve dediny: Nižný Svidník a Vyšný Svidník. V 15. storočí sa používal názov Vyšný Svidník pre dedinu na pravom brehu a Nižný Svidník pre dedinu na ľavom brehu Ladomirky.

V 16. storočí šoltýs a poddaní v rusínskych dedinách platili ročne od celej usadlosti jeden Zlatý florén a 25 denárov. Šoltýs bol dedičným richtárom. Musel odovzdávať šesť oviec, gazdovia z dvadsiatich oviec jednu, tzv. valašský dvadsiatok, z jahniat a brava desiatok, na Vianoce syr, alebo oštiepok a popruh na sedlo. Šoltýs odovzdával aj zajace a jastraba, prípadne ovcu. Poddaní museli voziť drevo na pílu a vykonávať roboty bez záprahu.

Svidník a okolie z neba

Po neúrodných rokoch 1830 – 1831 vypukla vo Svidníku a okolí cholera, trvajúca poldruha roka, ktorá si vyžiadala mnoho obetí.

Socha armádneho generála Ludvíka Svobodu v centre Svidníka je jediná v strednej Európe.

Medzi bohatú spleť slovenských skanzenov môžeme zaradiť aj expozíciu Múzea ukrajinskej kultúry. Koniec koncov, ukrajinská či rusínka kultúra sú neodmysliteľnou súčasťou aj tej našej kultúry.

Svidník a okolie z neba

Vo Svidníku je jedinečné Múzeum ukrajinskej kultúry, ktoré je pobočkou Slovenského národného múzea a patrí k nemu aj skanzen ukrajinskej dediny. Jeho dominantou je gréckokatolícky Chrám sv. Paraskievy z roku 1766, ktorý stál pôvodne v obci Nová Polianka.

Väčšinou pokojný Dukliansky priesmyk, slúžiaci povozom kupcov a obchodníkov ako obchodný tranzit, počas vojen neraz ukazoval odvrátenú tvár a stával sa miestom vojenských ťažení či stretov. Cisár Jozef II. tu nariadil vybudovať vojenskú cestu „Jozefínku“.

Svidník a okolie z neba

V Hunkovciach je nemecký vojenský cintorín s takmer 3 100 pochovanými nemeckými vojakmi, ktorí zahynuli v Karpatsko-duklianskej operácii počas 2. svetovej vojny.

Drevený kostol Michala Archanjela bol postavený v roku 1742 bez použitia jediného klinca a je najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovensku. V drevenej zvonici má tri zvony.

Svidník a okolie z neba

Pre región Svidníka a sa pripravuje nový projekt Svidník a okolie z neba. Viac informácií o projekte sa dozviete tu.